Kontakt

Vorwerk Autotec Polska sp. z o. o.

87-300 Brodnica, ul. Podgórna 100

tel.: +4856 49 30 411

fax: +4856 49 84 443

NIP: PL5252326985

KRS: 0000227571 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 8 000 000 PLN

Dodaj załącznik